© Meijco van Velzen / bladziede 3
Roege Wilt Hijlaank leden, vaast wol meer as doezend joar heer, zag Westerwolde d’r hijl anders oet as tegenwoordig; d’r was veul meer bosk en woater en veul meer wilde dijern en viskn en vogels. D’r luipen beren en haarten en wilde zwiene en wolven in de bosken rond, en d’r zwömt snouken in ’t dijp, zo dik as ’n lende van ’n wassen keerl. Dou was ‘t ’n mooie tied veur de joagers. Man menskn wass’n d’r nog laank zo veul nich. Onstwedde en Vlagtwedde bestöndt al, man d’r woonden nich half zovel lu as op ’t ogenblik. Smerelke en Terwuppen, Ellersnhoezen en Jipsnhoezen, Seln en Ter Hoar wass’n ‘r ook al, man de Mössel en ’t Klooster nog nich. ’t Laand was ook hijl anders verdijld as nò. Ieder inwoner van ’n dorp har ’n hoes mit ’n stuk grond, dat zien veurollers bezet hadt. Dat gong dou nog hijl makkelk, umdat ‘r grond genog was en man ’n lutik beetkn menskn. Midden in ’t dorp lag ’n open plak, dij de Brink hijtte. Doar kwömt ijnmoal in de moand de richters bie ’n ander um richtdag te holn en breukn en boutn op te leggen. As ’s oavends ’t boerhoorn bloazn wör, wus ieder, dat ‘r d’ander dag de boerrichter as veurzitter hijl wat te verteln har en dan luip ’t hijle dorp te hope. Gebrek hadt de menskn nooit, as ze man zörgden, dat ze tegen ’t winter ’t vat vol bonen en boeskool hadt en ’n poar zieden spek en wat worsten in de wiem en wat meel um brood en stoete te bakn. Dat muikt ze van rogmeel want weite wör d’r op de zaandgrond nich verbouwd. Man dij rognstoete en tweubakn bint lekker en ieder zörgde wol, dat ’t goud wör, want zij bakten zölf in ’n ijgen oven, dij bie ’t hoes stön. Hier en doar waart ze ook al aan ’t törf groavm, man as ze anders gijn braand hadt, göngt ze ’t bosk in en huilt ze droge takn of kijnholt oet ’t veen, umdat disse grond gemijn goud was. Op de esk har ieder ’n lappe land, woar he zien koren verbauwde en op de maarke mög ieder ’n stuk of wat peerde en koune weidn. Ook luipn d’r ’n hijl bult makke gaanzn. As dij in de haarfst vet waart, juigt de boeren ze bie ’n ander op de