© Meijco van Velzen / bladziede 4
gaanzekamp en dat zögde ieder zien gaanzn d’r oet. Dat köndt ze doun, umdat ieder zien gaanzn maarkt har. De menskn hadt ’t dou wol mooi, schòl m zeggen; man och, men mout nich vergeten, dat ‘r altied goude en slechte menskn west bint en zij hebt van begun of aan al scheel hadt. In ’t Ol Bouk steit, dat d’ijne d’ander al dood huif, dou d’r nog man vijer menskn op de wereld waart. Over ’t gehijl köndt de lu in de dörpen en höften noch al goud mit ’n ander en ze hölpt ’n ander as d’r zijkte of ander ongemak was. ’n Enkele was minder, zoas ‘k joe zoglieks vertellen schal, man oetoarders bint ‘r altied west. Man boeten Westerwolde waart ‘r heren dij de boas speulden. Hijl wied weg woonde de keizer en dij har weer lu under zuk en dissent ook weer en doar mössen de Westerwollings noa luustern. En dij heren hadt ’n groot recht: zij juigt overal op de wilde dijer, ook man dwars deur ’t veld van de boeren en dij döst ‘r niks van zegn as de joagers heur ’t koren vertraptet. En de boeren mögt nich joagen, al hadt ze ook nog zo’n last van ’t wild. As ’t wat al te slim wör, kluigt de boeren en dan namt de heren zo’n honderd boeren mit op jagd en dan vol ‘r wat. Man ’t gong nich zo makkelk as nò: geweren en kroet en koegels kende man nog nich; zij hadt niks as pijken en vliemschaarpe meskn en soabels en flitseboogn. As de heren dan ’n hijl bult dijern vangn hadt, waart ze rojoal en dan kreegt de boeren d’r ook wat van. Man zij mögt gijn hoaze of kenien strikken; noch veul minder ’n haart dood moakn; dij doar op betrapt wör, gong aan de galge. Dij galge stön bie Wesknhoezen, woar nò de Giezelbaarg is en as d’r ijne geiseld of opknoopt wör, dan gong de veldwachter hoes veur hoes aan en ze, dat ‘r oet elk gezijn ijne komen mos um de veursteln bie te wonen. Dat har de keizer bevolen um de lu baange te moaken en ’t hölp wol. Man ijne was d’r dij gaf naarns um; dij dee net of d’r gijn galge of giezelpoals in de wereld was; dij gaf um gijn God of gebod, um gijn keizer of keunk en was veur de duvel nich baange. Hij woonde in de Roege Baarg bie Terwuppen en doarum nuimdet ze